Ochrana osobních údajů GDPR

Pokud jste návštěvníkem našeho blogu, odběratelem novinek nebo jste použil/a kontaktní formulář na naší stránce, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem vašich osobních údajů je Tereza Krupová

Správcem osobních údajů je Tereza Krupová, která provozuje webové stránky https://jsemcervena.cz/ Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

● E-mailové kampaně a newslettery

Jste čtenářem: E-mailem vám posíláme novinky, ke kterým jste se přihlásili. Zpracováváme váš e-mail, sledujeme na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 10 let od udělení souhlasu.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem Terezou Krupovou, osobní údaje však pro nás může zpracovávat nebo uchovávat i tento zpracovatel:

WEDOS – (Poskytovatel hostingu) 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google Analytics)

WP Statistics (plugin pro WordPress) – Ve službě WP Statistics je možné najít některé informace ohledně přístupů na náš web přes vyhledávače a z jiných webových stránek. Tato služba nám přímo neposkytuje žádné osobní údaje (IP adresy jsou hashovány). Statistiky jsou po 30 dnech automaticky smazány.

Google Search Console – Ve službě Google Search Console je možné najít některé informace ohledně přístupů na náš web přes vyhledávač Google a z jiných webových stránek. Tato služba nám přímo neposkytuje žádné osobní údaje. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, smluvní podmínky společnosti Google LLC zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Google ReCaptcha – Kvůli předejití vůči SPAMu používáme také službu Google Recaptcha v3 pro ověření, zda kontaktní formulář vyplňuje opravdu člověk a ne robot. V tomto případě jsou do společnosti Google LLC posílána některá data, která ověří Vaši interaktivitu s webem. Správce má pak pouze přístup k diagnostickým datům. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, smluvní podmínky společnosti Google LLC zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: terezakrupovaa@gmail.com.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– zrušit odběr novinek (newsletteru).

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 10. 7. 2021